Czy uczeń szkoły zawodowej mógłby zdać maturę?

Już w szkole podstawowej należy wybrać szkołę, w jakiej będziemy dalej się uczyć.
Uczeń, który zdecydował już, że po szkole podstawowej będzie uczyć się dalej, powinien zadecydować, czy wybierze technikum czy też zawodówkę.

nauka w technikum zajmuje 4 lata. Po zdaniu egzaminów uczeń, otrzymuje certyfikat, który uprawnia go do wykonywania konkretnego zawodu. Może również podejść do matury. Gdy zda maturę, przyniesie mu to okazję do podjęcia studiów wyższych. Uczniowie techników zazwyczaj wybierają technologiczne kierunki ale nie wszyscy. Dzisiaj szkolnictwo zawodowe proponuje dużo kierunków nauki. Nauka w zawodówce zajmuje 3 lata. Po zaliczeniu zawodowych egzaminów, uczeń także otrzymuje certyfikat. Dzięki niemu może podjąć pracę w określonym zawodzie. Jeżeli chciałby zdawać maturę, wtedy może pójść do liceum dla dorosłych.
Lego City

Autor: Dylan Otto Krider
Źródło: http://www.flickr.com
wnętrze

Autor: operalynn
Gimnazjalista często namyśla się kim chce być kiedyś. W takiej sytuacji pomoże Centrum Doradztwa Zawodowego. Pracownicy takiego Centrum przygotowani są na takie sytuacje. Mają oni dużo testów, które pomagają określić zdolności ucznia. Przeważnie uczeń gimnazjum nie ma pojęcia do jakiego zawodu się nadaje. Bardzo dużo uczniów nie posiada określonych pasji. Po zawodówce uczeń może pójść do technikum dla dorosłych. Wówczas będzie mógł zdać egzamin dojrzałości. Obecnie szkoły zawodowe kształcą budowlańców czy lakierników. Wybierając zawodówkę, uczeń może zdobyć zawód, jaki może być wzięty na rynku pracy.

badania pokazują, że za parę lat bardzo szukani staną się robotnicy budowlani czy też fryzjerzy.

Czy na danej stronie wyszukałeś wszelkie poszukiwane treści? Jeśli masz brak, to zapraszamy na następną. Wejdź w ten link i już.

Jeżeli uczeń podstawówki zdecyduje się na zawodówkę, przyniesie mu to okazję zdobycia interesującego zawodu oraz stabilnej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*